เกี่ยวกับเรา

”ประกันเพื่อนซี้ 4 ขา” คือ แบบประกันสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) และ จัดหาช่องทางการขายโดย บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันภัย ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากไทยวิวัฒน์ฯ

บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งในปี 2533 เป็นบริษัทนายหน้าประกันภัยและนายหน้าประกันชีวิต ประเภทประกันภัยโดยตรงและประกันภัยต่อ (ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย เลขที่ ว00263/2533)