สำหรับผู้เริ่มต้นทำประกันสัตว์เลี้ยง

คุณคิดว่าประกันสัตว์เลี้ยงคงเป็นแบบ ... ใช่ไหม?

สัตว์เลี้ยงของฉันมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว
เราไม่จำเป็นต้องทำประกันหรอก !


ถึงสัตว์เลี้ยงของคุณจะมีสุขภาพดีอยู่ในตอนนี้
แต่ในอนาคต เมื่ออายุมากขึ้น
สัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่อาจเจ็บป่วยได้

สมัครแผนนี้

อัตราค่ารักษาพยาบาลในแต่ละช่วงอายุ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง
คงไม่แพงเหมือนคนหรอกมั้ง ?


จริงๆ แล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยง
ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียว
(ดูได้จากตัวอย่างค่ารักษาพยาบาล)

  • ค่าผ่าตัด
    10,000 THB.
  • ค่ารักษาตัวโรงพยาบาล
    5,000 THB.
  • ค่ายาและอื่นๆ
    10,000 THB.

ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยง คือค่าใช้จ่ายที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องรับผิดชอบจ่ายเอง

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยง
คงไม่แพงเหมือนคนหรอกมั้ง ?


จริงๆ แล้ว ค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยง
ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียว
(ดูได้จากตัวอย่างค่ารักษาพยาบาล)

เราจะนึกถึงประกันสัตว์เลี้ยง
เมื่อตอนที่สัตว์เลี้ยงแก่ตัวลง


แต่รู้หรือไม่ว่า สัตว์เลี้ยงที่อายุน้อยมีความเสี่ยง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงมาก !

สมัครแผนนี้

กราฟแสดง “อัตราการกลืนสิ่งแปลกปลอมโดยไม่ได้ตั้งใจในแต่ละช่วงอายุ (ในสุนัข)”

สัตว์เลี้ยงที่อายุน้อย มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรค หรือ ได้รับบาดเจ็บมากกว่า

สุนัข มักจะกลืน ไม้เสียบ ยา อาหารเสริม ของเล่นที่ทำจากผ้าหรือพลาสติก และอื่นๆ สิ่งของเหล่านั้นอาจทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณตายได้ ถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณกลืนสิ่งของลงไป แนะนำให้พาไปโรงพยาบาลสัตว์โดยเร็วที่สุด