โปรโมชันส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
TVI Pet Friend 10
ระยะเวลา: 14 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์ Pet Friend Insurance ของบริษัทฯ ที่มี บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง ซื้อประกันรถเปิดปิดทุกแผนความคุ้มครอง เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus ทุกแผนความคุ้มครอง ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php) ครั้งแรก โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ Pet Friend Insurance ที่มี บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 •  ใส่รหัส TVIPET10” รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม ฟรี 10 ชม. เมื่อซื้อประกันรถเปิดปิด ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php) ครั้งแรก
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus ทุกแผนความคุ้มครอง เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 
 
ช่องทางการขาย
 1. E-commerce: https://thaivivat.info/3BbIKz8