คำถามที่พบบ่อย

ถ้าฉันไม่ต้องการการต่ออายุอัตโนมัติ

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่ได้ต่ออายุอัตโนมัติ ทางประกันจะมีการแจ้งต่ออายุทางอีเมลล์ก่อนหมดอายุ ถ้าลูกค้าไม่กดสมัครต่ออายุ กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ระบุ

ฉันจะต่ออายุประกันสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร?

ท่านสามารถดำเนินการต่ออายุ ได้ 1 เดือน ล่วงหน้าก่อนกรมธรรม์หมดอายุ โดยจะได้รับอิเมล์ และ SMS แจ้งเตือนการต่ออายุ หรือ ท่านสามารถดำเนินการได้ที่ www.scspetfriend.com โดยการเข้าสู่ระบบ กดต่ออายุ และชำระค่าเบี้ย โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการสมัครใหม่

ทำไมฉันต้องต่ออายุกรมธรรม์?

- กรณีลูกค้าที่ไม่มีเคลม จะได้รับการต่ออายุเเผนเดิมที่คุ้มครอง 90% แนะนำให้ท่านต่ออายุเพื่อรักษาเเผนเดิมไว้เนื่องจากเเผนนี้ไม่ได้เปิดขายแล้ว จะเปิดให้เฉพาะลูกค้าเก่า ที่ไม่มีประวัติเคลมเท่านั้น
- กรมธรรม์ต่ออายุ จะไม่มีระยะเวลารอคอย 60 วัน เพื่อความคุ้มครองต่อเนื่อง