คำถามที่พบบ่อย

ค่าเบี้ยประกันจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่?

ค่าเบี้ยประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัย เช่น อายุของสัตว์เลี้ยง, ประวัติการเคลม และอื่น ๆ โปรดพิจาณาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามกรมธรรม์

ถ้าฉันไม่ต้องการการต่ออายุอัตโนมัติ

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่ได้ต่ออายุอัตโนมัติ ทางประกันจะมีการแจ้งต่ออายุทางอีเมลล์ก่อนหมดอายุ ถ้าลูกค้าไม่กดสมัครต่ออายุ กรมธรรม์จะสิ้นสุดความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ระบุ