คำถามที่พบบ่อย

ประกันสัตว์เลี้ยงครอบคลุมการรักษาทันตกรรมหรือไม่

ประกันภัยฉบับนี้ ไม่ได้คุ้มครองการรักษาทันตกรรม เว้นแต่ จะมีโรค และการรักษาที่ต้องทำการระงับความรู้สึกทุกส่วนของร่างกาย และไม่ได้คุ้มครองการรักษาภาวะมีบุตรยาก การคุมกำเนิด (กรุณาศึกษาในข้อยกเว้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

การผ่าตัด คืออะไร?

การผ่าตัด หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ศัลยกรรม การตัดออก โดยใช้ยาระงับความรู้สึกในการรักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงโดยสัตวแพทย์ อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงการวินิจฉัยโรคโดยการใช้ยาระงับความรู้สึก หรือการเย็บแผลอย่างเดียว

ผู้ป่วยนอก (OPD) และ ผู้ป่วยใน (IPD) คืออะไร?

ผู้ป่วยนอก (OPD) คือ สัตว์เลี้ยงที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ แบบไม่พักค้างคืนในโรงพยาบาลสัตว์ ผู้ป่วยใน (IPD) คือ สัตว์เลี้ยงที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสัตว์ โดยมีการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสัตว์ไม่น้อยกว่า 1 คืน และต้องมีการลงทะเบียนประวัติ โดยได้รับการวินิจฉัย และคำแนะนำจากสัตวแพทย์

ระยะเวลารอคอยคืออะไร

ระยะเวลารอคอย หรือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง คือ ระยะที่บริษัทประกันภัยฯจะไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้น ในช่วง 60 วัน หลังจากวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยจะคุ้มครองเฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น

สุนัขของฉันไปกัดคนอื่น

หากคุณได้สมัครแผนประกันที่มีความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสุนัข บริษัทประกันภัยฯ ให้ความคุ้มครองสำหรับความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสุนัข เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย