คำถามที่พบบ่อย

ฉันยังไม่ได้รับกรมธรรม์ แต่สัตว์เลี้ยงของฉันเกิดอุบัติเหตุแล้ว

ถ้าคุณได้รับการยืนยันวันที่เริ่มต้นคุ้มครองแล้ว ถึงแม้ว่าคุณยังไม่ได้เอกสารกรมธรรม์ต้นฉบับบ คุณก็สามารถเคลมได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ถ้าสัตว์เลี้ยงของฉันเสียชีวิต ฉันต้องทำอะไรบ้าง?

ในกรณีที่สัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ในช่วงระยะเวลาที่ประกันยังไม่หมดอายุ และยังไม่ยื่นเคลมกรณีใดๆ ในปีกรมธรรม์นั้นเลย กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยวิวัฒน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทประกันภัยฯ จะคืนเงินค่าเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ฉันอยากจะยกเลิกกรมธรรม์

ถ้าคุณต้องการยกเลิกกรมธรรม์ กรุณาดำเนินการผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยฯ โดยตรง หลังจากที่บริษัทประกันภัยฯ ยืนยันผลการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของคุณแล้ว จะคืนค่าเบี้ยประกันภัยโดยคำนวณตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขของการยกเลิกกรมธรรม์

  • วันที่ยกเลิกสัญญาประกันภัย คือวันที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งยกเลิกต่อบริษัทประกันภัยฯ
ข้อควรระวังเมื่อทำการยกเลิกกรมธรรม์
  • การยกเลิกไม่สามารถถอนออกได้หลังจากเอกสารการยกเลิกมาถึงบริษัทประกันภัยฯแล้ว
  • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น หลังจากวันที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

ฉันจะเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วได้ไหม

กรุณาทำการเคลม ภายใน 7 วัน นับจากวันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาล หากเกินระยะเวลากำหนด กรุณาแจ้งเหตุผลกับบริษัทประกันภัยฯ

ขั้นตอนการเคลมประกันสัตว์เลี้ยง

กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนที่อยู่ในเมนู เปิดเคลม/สถานะเคลม