แผนประกันของเรา

แผน 1 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท/ปี

คุ้มครองครอบคลุม พร้อมค่าเบี้ยสุดคุ้ม

แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • ต้องการความคุ้มครองการรักษาที่ครอบคลุมทั้ง ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และการผ่าตัด
 • อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย และคิดว่าสัตว์เลี้ยงน่าจะไม่มีปัญหาสุขภาพ
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข อายุ 8 สัปดาห์ - 9 ปี
 • แมว อายุ 8 สัปดาห์ - 11 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

 

90%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

10,000บาท / ปี


10%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม 
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน
กรณีตัวอย่าง : โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร : ภาวะกระเพาะและลำไส้อักเสบจากการกินสิ่งแปลกปลอม
สุนัข พันธุ์ชิวาว่า
อายุ 1 ปี
การรักษา
สุนัขอาเจียน สัตวแพทย์ตรวจพบว่าเป็นกระเพาะและลำไส้อักเสบ
รักษาโดยให้ยา แล้วให้กลับบ้านได้ เป็นกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 9,000 บาท

 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (3 ครั้ง) รวมค่ารักษา 9,000 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 90%

ค่าเบี้ยประกัน 100 บาท/เดือน

ประกันชดเชยค่ารักษา*

8,100 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

900 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท ต่อปี