แผนประกันของเรา

แผน 3 : คุ้มครองแบบเหมาจ่าย... ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง 

 • คุ้มครองทั้ง อุบัติเหตุ และเจ็บป่วย สูงสุด 20,000.-/ปี คุ้มครอง 50% ของค่ารักษาตามจริง 
 • ค่ารักษาไม่จำกัดวงเงินการรักษาต่อครั้ง ภายใต้วงเงินต่อปี
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ด้านร่างกาย 10,000.-/ปี **สงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสุนัขสายพันธุ์ดุ เช่น อเมริกันบูลล์ด็อก ร็อตไวเลอร์ พิทบูล เทอร์เรีย และสายพันธุ์อื่นๆตามที่ระบุไว้
 • คุ้มครองค่าจัดงานศพ 500.-/ปี 
 • เหมาะกับการเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่สูง การเจ็บป่วยที่เป็นการรักษาต่อเนื่อง 
 • ค่าเบี้ยเพียงวันละ 8 บาท
แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • มีสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ที่ดูแลยาก หรือสุนัขที่มีขนาดใหญ่
 • มีสัตว์เลี้ยงที่อายุมากซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข และแมว อายุ 8 สัปดาห์ - 7 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

 

50%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

20,000บาท / ปี


50%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

กรณีตัวอย่าง : โรคที่ต้องระวังในสัตว์เลี้ยงที่อายุมาก : โรคลิ้นหัวใจรั่ว
สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับมนุษย์ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็อ่อนแอลง ความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือความผิดปกติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจ และดวงตา เนื้องอก เจ็บปวดตามข้อต่อ กระดูก การได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคและอาการได้
สุนัข พันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย
อายุ 6 ปี
การรักษา
สุนัขมีอาการเหนื่อยง่ายหลังจากที่พาไปเดิน เมื่อพาไปรับการตรวจพบว่าเป็น
โรคลิ้นหัวใจรั่ว สุนัขต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 20,700 บาท

 • การรักษากรณีผ่าตัด (1 ครั้ง) ค่ารักษา 10,000  บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยใน (3 วัน) รวมค่ารักษา 6,000 บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (3 ครั้ง) รวมค่ารักษา 4,700 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50%

ประกันชดเชยค่ารักษา*

10,350 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

10,350 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท ต่อปี