แผนประกันของเรา

แผน 4 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/ปี

แผนเตรียมความพร้อมในการรักษากรณีผ่าตัด และผู้ป่วยใน

แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • มีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพบ่อยๆ
 • อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย และเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัด หรือการรักษาแบบผู้ป่วยใน
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข อายุ 8 สัปดาห์ - 9 ปี
 • แมว อายุ 8 สัปดาห์ - 11 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

 

90%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

50,000บาท / ปี


10%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม 
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน
กรณีตัวอย่าง : กรณีค่ารักษาพยาบาลสูง เช่น กระดูกหัก
สุนัขที่มีความตื่นตัว ชอบวิ่งเล่นซุกซน เขาอาจเกิดอุบัติเหตุขณะที่วิ่งเล่นจนทำให้กระดูกหักได้ ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกหักนั้นค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องมีการผ่าตัด และการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
สุนัข พันธุ์ปอมเมอเรนี่ยน
อายุ 1 ปี
การรักษา
สุนัขเดินไม่ได้เพราะสะโพกเคลื่อน และกระดูกขาหน้าหัก ต้องได้รับการผ่าตัด และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 61,600 บาท

 • การรักษากรณีผ่าตัด (2 ครั้ง) ค่ารักษา 43,900  บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยใน (3 วัน) รวมค่ารักษา 11,000 บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (3 ครั้ง) รวมค่ารักษา 6,700 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 90%

ค่าเบี้ยประกัน 300 บาท/เดือน

ประกันชดเชยค่ารักษา*

49,410 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

12,190 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ต่อปี