แผนประกันของเรา

แผน 4 : คุ้มครองแบบเหมาจ่าย... ไม่จำกัดวงเงินต่อครั้ง

 •  คุ้มครองทั้ง อุบัติเหตุ และเจ็บป่วย สูงสุด 30,000.-/ปี คุ้มครอง 50% ของค่ารักษาตามจริง 
 • ค่ารักษาไม่จำกัดวงเงินการรักษาต่อครั้ง ภายใต้วงเงินต่อปี
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ด้านร่างกาย 10,000.-/ปี **สงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสุนัขสายพันธุ์ดุ เช่น อเมริกันบูลล์ด็อก ร็อตไวเลอร์ พิทบูล เทอร์เรีย และสายพันธุ์อื่นๆตามที่ระบุไว้
 • คุ้มครองค่าจัดงานศพ 500.-/ปี 
 • ค่าเบี้ยเพียงวันละ 11 บาท
แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • มีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพบ่อยๆ
 • อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย และเตรียมพร้อมสำหรับการผ่าตัด หรือการรักษาแบบผู้ป่วยใน
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข และแมว อายุ 8 สัปดาห์ - 7 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

 

50%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

30,000บาท / ปี


50%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

กรณีตัวอย่าง : กรณีค่ารักษาพยาบาลสูง เช่น กระดูกหัก
สุนัขที่มีความตื่นตัว ชอบวิ่งเล่นซุกซน เขาอาจเกิดอุบัติเหตุขณะที่วิ่งเล่นจนทำให้กระดูกหักได้ ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกหักนั้นค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องมีการผ่าตัด และการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน
สุนัข พันธุ์ปอมเมอเรนี่ยน
อายุ 1 ปี
การรักษา
สุนัขเดินไม่ได้เพราะสะโพกเคลื่อน และกระดูกขาหน้าหัก ต้องได้รับการผ่าตัด และพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 26,200 บาท

 • การรักษากรณีผ่าตัด (2 ครั้ง) ค่ารักษา 12,500  บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยใน (3 วัน) รวมค่ารักษา 7,000 บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (3 ครั้ง) รวมค่ารักษา 6,700 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50%

ประกันชดเชยค่ารักษา*

13,100 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

13,100 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท ต่อปี