แผนประกันของเรา

แผนความคุ้มครองบุคคลภายนอก สำหรับสุนัขเท่านั้น 

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท/ปี

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยของบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสุนัข

เช่น สุนัขของคุณไปกัดบุคคลอื่น แล้วถูกผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีให้ชดใช้ค่ารักษาพยาบาล

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ความรับผิดตามกฎหมายตามจำนวนเงิน
  • ค่าเบี้ยประกัน 500 บาท
  • วงเงินคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท/ปี
  • สามารถสมัครรวมกับแผนค่ารักษาพยาบาล
แผนประกันสำหรับ
  • แผนประกันสำหรับ สุนัข อายุ 8 สัปดาห์ - 9 ปี เท่านั้น

100%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

30,000บาท / ปี


0%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

ข้อยกเว้นสำคัญ

  1. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองสุนัขบางสายพันธุ์ (สายพันธุ์ที่ไม่คุ้มครอง)
  2. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
  3. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา ค่าปรับโดยสัญญา หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อการลงโทษ
  4. ความสูญเสียต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก ซึ่งบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในอาคารที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยและสัตว์เลี้ยงที่เอาประกันภัยทั้งนี้ให้รวมถึงบริเวณส่วนนอกตัวอาคาร
ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน