แผนประกันของเรา

แผน 6 : คุ้มครองแบบเหมาจ่าย... เเผน ซุปเปอร์พรีเมี่ยม

 • คุ้มครองทั้ง อุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ไม่จำกัดวงเงินการรักษาต่อครั้ง ภายใต้วงเงินต่อปี
 • คุ้มครอง 50% ของค่ารักษาตามจริง
  •สูงสุด 200,000.-/ปี
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ด้านร่างกาย 10,000.-/ปี **สงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสุนัขสายพันธุ์ดุ เช่น อเมริกันบูลล์ด็อก ร็อตไวเลอร์ พิทบูล เทอร์เรีย และสายพันธุ์อื่นๆตามที่ระบุไว้
 • คุ้มครองค่าจัดงานศพ 500.-/ปี 
 • ค่าเบี้ยเพียงวันละ 34 บาท/วัน
แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 • เตรียมความพร้อมสำหรับสัตว์อายุมาก หรือ ขนาดสายพันธุ์ใหญ่
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข และแมว อายุ 8 สัปดาห์ - 7 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

50%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

200,000บาท / ปี


50%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

กรณีตัวอย่าง : กรณีค่ารักษาพยาบาลสูง เช่น กระดูกหัก
สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับมนุษย์ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็อ่อนแอลง ความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือความผิดปกติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจ และดวงตา เนื้องอก เจ็บปวดตามข้อต่อ กระดูก การได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคและอาการได้
สุนัข พันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย
อายุ 5 ปี
การรักษา
สุนัขเกิดอุบัติเหตุตกจากบันไดสูง กระดูกหัก ต้องผ่าตัดด่วน

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 52,400 บาท

 • การรักษากรณีผ่าตัด (1 ครั้ง) ค่ารักษา 29,900  บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยใน (10 วัน) รวมค่ารักษา 15,000 บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (5 ครั้ง) รวมค่ารักษา 7,500 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50%

ประกันชดเชยค่ารักษา*

26,200 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

26,200 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท ต่อปี