แผนประกันของเรา

แผน 5 : คุ้มครองแบบเหมาจ่าย... เเผนพรีเมี่ยม

 • คุ้มครองทั้ง อุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ไม่จำกัดวงเงินการรักษาต่อครั้ง ภายใต้วงเงินต่อปี
 • คุ้มครอง 50% ของค่ารักษาตามจริง
  สูงสุด 100,000.-/ปี
 • คุ้มครองบุคคลภายนอก ด้านร่างกาย 10,000.-/ปี **สงวนสิทธิ์ไม่คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสุนัขสายพันธุ์ดุ เช่น อเมริกันบูลล์ด็อก ร็อตไวเลอร์ พิทบูล เทอร์เรีย และสายพันธุ์อื่นๆตามที่ระบุไว้
 • คุ้มครองค่าจัดงานศพ 500.-/ปี 
 • ค่าเบี้ยเพียงวันละ 18 บาท
แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
 • เตรียมความพร้อมสำหรับสัตว์อายุมาก หรือ ขนาดสายพันธุ์ใหญ่
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข และแมว อายุ 8 สัปดาห์ - 7 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

 

50%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

100,000บาท / ปี


50%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม 
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน
กรณีตัวอย่าง : กรณีค่ารักษาพยาบาลสูง เช่น กระดูกหัก
สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับมนุษย์ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็อ่อนแอลง ความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือความผิดปกติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจ และดวงตา เนื้องอก เจ็บปวดตามข้อต่อ กระดูก การได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคและอาการได้
สุนัข พันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย
อายุ 5 ปี
การรักษา
สุนัขเกิดอุบัติเหตุตกจากบันไดสูง กระดูกหัก ต้องผ่าตัดด่วน

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 40,400 บาท

 • การรักษากรณีผ่าตัด (1 ครั้ง) ค่ารักษา 25,900  บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยใน (3 วัน) รวมค่ารักษา 10,000 บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (3 ครั้ง) รวมค่ารักษา 4,500 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50%

ประกันชดเชยค่ารักษา*

20,200 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

20,200 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ต่อปี