แผนประกันของเรา

แผน อุบัติเหตุ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น 

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/ปี

แผนคุ้มครองอุบัติเหตุ พร้อมค่าเบี้ยสุดคุ้ม

แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • มีสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพ แต่กังวลเรื่องอุบัติเหตุ
 • อยากจะประหยัดค่าใช้จ่าย และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข อายุ 8 สัปดาห์ - 9 ปี
 • แมว อายุ 8 สัปดาห์ - 11 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

 

90%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

50,000บาท / ปี


10%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม 
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน
กรณีตัวอย่าง : กรณีค่ารักษาพยาบาลสูง เช่น กระดูกหัก
สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกับมนุษย์ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็อ่อนแอลง ความเสี่ยงในการเกิดโรค หรือความผิดปกติต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น โรคเกี่ยวกับหัวใจ และดวงตา เนื้องอก เจ็บปวดตามข้อต่อ กระดูก การได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคและอาการได้
สุนัข พันธุ์ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย
อายุ 5 ปี
การรักษา
สุนัขเกิดอุบัติเหตุตกจากบันไดสูง กระดูกหัก ต้องผ่าตัดด่วน

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 40,400 บาท

 • การรักษากรณีผ่าตัด (1 ครั้ง) ค่ารักษา 25,900  บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยใน (3 วัน) รวมค่ารักษา 10,000 บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (3 ครั้ง) รวมค่ารักษา 4,500 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 90%

ค่าเบี้ยประกัน 75 บาท/เดือน

ประกันชดเชยค่ารักษา*

36,360 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

4,040 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท ต่อปี