แผนประกันของเรา

แผน 2 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท/ปี

แผนสำหรับคุณที่กำลังกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง

แนะนำสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่
 • ต้องการความคุ้มครองการรักษาที่ครอบคลุมทั้ง ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน และการผ่าตัด
 • ต้องการวางแผนเตรียมพร้อมรับกับค่ารักษาพยาบาลในกรณีใหญ่ๆ เช่น การผ่าตัด หรือการรักษาหลายๆครั้ง
แผนประกันสำหรับ
 • สุนัข อายุ 8 สัปดาห์ - 9 ปี
 • แมว อายุ 8 สัปดาห์ - 11 ปี
เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
ไม่มีสมุดวัคซีน, ไม่มีใบรับรองการตรวจสุขภาพ, ไม่ได้ฝังไมโครชิพ ก็สามารถสมัครได้

 

90%

ประกันฯ คุ้มครองสูงสุด

30,000บาท / ปี


10%

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับลูกค้า

ข้อยกเว้นสำคัญ การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

 1. การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในช่วง 60 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
 2. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition)
 3. การเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยที่มีสาเหตุจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด
 4. ภาวะที่เป็นมาแต่เกิด โรคทางพันธุกรรม 
 5. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องมาจากการขนส่ง ภาวะโรคขาดอาหาร การขาดอากาศหายใจเนื่องจากคลื่นความร้อน
 6. การเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย
ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ละเอียดครบถ้วนให้เป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำเตือน: ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครอง ผลประโยชน์ และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยให้ละเอียดก่อนการตัดสินใจทำประกัน
กรณีตัวอย่าง : โรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
แมว
อายุ 3 ปี
การรักษา
แมวอาเจียนหนักมาก พาไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์ตรวจพบว่าเป็นกระเพาะอาหารอักเสบ ให้ยาแล้วกลับบ้าน แต่อาการไม่ดีขึ้น จึงต้องกลับมาแอดมิด นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 วัน จนหายและกลับบ้านได้

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด: 45,900 บาท

 • การรักษากรณีผู้ป่วยใน (5 วัน) รวมค่ารักษา 36,500 บาท
 • การรักษากรณีผู้ป่วยนอก (3 ครั้ง) รวมค่ารักษา 9,400 บาท

แผนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 90%

ค่าเบี้ยประกัน 200 บาท/เดือน

ประกันชดเชยค่ารักษา*

30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายร่วม สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง

15,900 บาท


*วงเงินคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท ต่อปี